Mikuš Diamonds

Logo, rebranding, web

Mikuš Diamonds je rodinná firma z Trenčína s vlastnou klenotníckou výrobou, ktorá pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 20 rokov. Do polovice roku 2017 bola známa pod názvom Briliant, avšak tento mierne generický názov nevyjadroval presne jej hodnoty a zameranie: rodinný charakter značky a poctivú výrobu šperkov. Klient ma preto požiadal o nové logo, kompletný rebranding značky a vytvorenie webu.

Výsledkom je logotyp s dominantným priezviskom zakladateľov, ktorý tvarovo vychádza z 'engraving' písiem odkazujúcich na svoj rytecký pôvod. Na finálnej verzii logotypu sa spolupodieľal profesionálny typograf Andrej Dieneš.