AQT.sk

Vizuálna komunikácia značky

AQT.sk je profesionálny predajca foto a videotechniky s vlastným e-shopom a showroomom, ktorý pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 18 rokov. Pre klienta pravidelne vytváram online a printové materiály ako napríklad kľúčové vizuály, bannery, newslettre, vizuály pre sociálne siete alebo prezentácie.

Okrem predaja techniky prevádzkuje AQT aj online magazín venovaný novinkám a recenziám techniky z oblasti fotografie a tvorby videa, kde som súčasťou tímu autorov so zameraním na digitálnu postprodukciu.